Centrets forskning om hållbarhet inom livsmedelssystemet kommer att stärkas ytterligare genom en ny professur som instiftas under 2020. Professuren finansieras av Stiftelsen Curt Bergfors Foundation och kommer att fokusera på att utforska och vidareutveckla den kunskap som krävs för att arbeta för ett hållbart livsmedelssystem.

”Denna långsiktiga satsning gör det möjligt att utveckla vetenskaplig förståelse kring hur matsystemen kan bidra till positiv förändring för såväl människor som planeten”, säger Henrik Österblom, forskningschef på Stockholm Resilience Centre.

Inom forskning och undervisning kommer den nya professurens huvudfokus vara hur man bygger resiliens i livsmedelssystem och hur man kan åstadkomma storskaliga transformationer i globala värdekedjor. Ämnesbeskrivningen för professuren är: ”tvärvetenskaplig forskning om hållbar utveckling, med studier av interaktioner mellan ekologiska och sociala system, och speciellt hur livsmedelssystemen påverkar biosfären och människans hälsa”.

Den nya professuren ligger i linje med centrets nuvarande forskningsarbete, med fokus på en av de största utmaningarna i vår tid: att producera tillräckligt med näringsrik mat för en växande världsbefolkning samtidigt som trycket på planetens klimat och ekosystem måste minska.

Avsikten är att rekrytera en ny professor till tjänsten under våren och vara redo för formell installation i höst.

Stiftelsen bakom professuren grundades 2019 med kapital från den svenska matentreprenören och filantropen Curt Bergfors privata tillgångar.

”Professuren är en grundläggande ingrediens i stiftelsens övergripande syfte och uppdrag. Det behövs mer tvärvetenskaplig kunskapsutveckling och innovativa lösningar för att vi ska lyckas ställa om till en hållbar livsmedelsproduktion under de närmaste tio åren”, säger Lars Peder Hedberg, ansvarig i styrelsen för stiftelsen Curt Bergfors Foundation.

Förutom professuren har stiftelsen nyligen också lanserat Food Planet Prize, världens största utmärkelse inom mat, som senare under 2020 kommer att dela ut två priser på vardera 1 miljon USD.