I början av 1960-talet startade sociologer vid Stockholms universitet Metropolitprojektet. Genom att följa uppväxten hos stockholmare födda 1953 ville forskarna studera hur uppväxtvillkoren påverkade livet som vuxna. Stora mängder data samlades in, bland annat genom enkäter till barn och föräldrar.

1986 uppmärksammades forskningen i media och projektet blev en symbol för  ”övervakningssamhället”. Projektet kunde dock fortsätta och genom åren har lett till viktig  forskning inom främst sociologi, kriminologi och epidemiologi.

– I takt med att ”53-orna” uppnår pensionsåldern kan insamlade data även ge värdefulla bidrag till kunskapen om hur framtidens pensionärer kommer att må och vilka behov som behöver tillgodoses.
Det säger Sten-Åke Stenberg, professor i sociologi vid Stockholms universitet och den som idag tillsammans med professor Denny Vågerö vid CHESS ansvarar för Stockholm Birth Cohort Study, som är det namn Metropolitprojektet har efter förändringar som skett sedan 1980-talet.

Viktig pusselbit

- Projektet är en viktig del i Stockholms universitets historia men också en avgörande pusselbit för att förstå svensk samhällsvetenskaplig historia, särskild empirisk forskning baserad på registerdata, säger Sten-Åke Stenberg.

Ny dokumentär i P3

I den nya P3-dokumentären Projekt Metropolit skildras projektet och den debatt som uppstod på 1980-talet, men även hur data som samlats in och kommit till användning. Programmet är producerat av Marcus Morey-Halldin på Rundfunk Media.

P3 Dokumentär om Metropolitprojektet.

Lyssna även på ”Forskningsprojektet Metropolit avslöjade Lars familjehemlighet”.

Bok om Metropolitprojektet

I Utbildningsradions program ”En bok en författare” från 2013 intervjuar Bengt Westerberg Sten-Åke Stenberg om projektet och den bok han skrivit om projektet, "Född 1953-folkhemsbarn i forskarfokus". Se programmet.

Stockholm Birth Cohort  Study

Läs även mer om Metropolit i Universitetsnytt nr 1 2013 (sid 22-23) ”Värdefulla data om Stockholms 50-talister".