Utbildningen presenterades i samband med utdelningen av Pontus Schultz-priset.
Utbildningen presenterades i samband med utdelningen av Pontus Schultz-priset.


Det nya utbildningsprogrammet “Transformative business leadership for a prosperous planet” riktar in sig på vd:ar och styrelseledamöter där de ska lära sig mer om de globala utmaningar företagen står inför och hur dessa kan hanteras. Fokus ligger på hur resultaten inom resiliens- och hållbarhetsforskningen kan tillämpas inom näringslivet.

Förutom föreläsningar och seminarier blir det individuell coachning och hemuppgifter för deltagarna. En av dem som kommer att föreläsa är Johan Rockström, föreståndare för Stockholm Resilience Centre. Utbildningen startar våren 2018 och pågår under sju månader.

Utbildningen är framtagen i samarbete med Pontus Schultz stiftelse för ett mänskligare näringsliv.

Mer information om utbildningen.
Mer om Pontus Schultz stiftelse för ett mänskligare näringsliv.