Tanken med rethink.earth är att webbtidningen ska förvandla Stockholms Resilienscentrums forskning till något praktiskt användbart. Den är en del av projektet GRAID (Guidance for Resilience in the Anthropocene: Investments for development) som finansieras av Sida.

– Global utveckling sker överallt och det innebär att vi kommer att berätta historier från hela världen. I Rethink kan du läsa om hur en sjö i Bangalore återställts på ett innovativt sätt eller hur risodlare följer heliga regler fastställda i balinesiska vattentempel för hundratals år sedan. Kommande texter kan beskriva stadsodling i Detroit, eller konst som förklarar klimatförändringar i Sydafrika, berättar Rethinks redaktör Naomi Lubick.

Tidskriftens första text handlar om centrumets forskningschef Carl Folkes arbete och berättar delvis resiliensforskningens historia.