Under hösten 2017 genomfördes val av dekaner, prodekaner, vicedekaner samt ledamöter och suppleanter till fakultetsnämnderna vid universitetet samt även av ledamöter till institutionsstyrelserna.  

Utifrån valresultaten beslutade rektor om att utse dekaner och prodekaner för perioden 1 januari 2018 till 31 december 2020.

Nytt för i år är att ledningen inrättar tre istället för två vicerektorer. Rektor har utsett en vicerektor inom det naturvetenskapliga området och två vicerektorer inom det humanvetenskapliga området; en för den humanistiska fakulteten och en för den samhällsvetenskapliga fakulteten.

Vice rektorer och dekaner från årsskiftet:

Humanvetenskapliga området

Vicerektor och dekan för den samhällsvetenskapliga fakulteten: professor Astri Muren, Nationalekonomiska institutionen.

Vicerektor och dekan för den humanistiska fakulteten: professor Elisabeth Wåghäll-Nivre, Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska.

Dekan för den juridiska fakulteten: professor Jessika van der Sluijs

Naturvetenskapliga området

Vicerektor och dekan: professor Henrik Cederquist, Fysikum.

Rektorsråd från och med 1 januari 2018

Från och med årsskiftet har Stockholms universitet ytterligare ett rektorsråd. Det är Anders Karlhede som är rektorsråd med operativt samordningsansvar för frågor om forskningsinfrastruktur. Mats Danielsons uppdrag som rektorsråd med operativt samordningsansvar för samverkansarbetet vid Stockholms universitet kvarstår. Även Johan Klemans uppdrag som rektorsråd för strategiska partnerskap fortsätter.