Forskarna vid Stockholms universitet är:

Regina Lindborg, professor i naturgeografi vid Stockholms universitet. Hon är i grunden ekolog och arbetar med frågor om landsbygdens landskap. Särskilt fokuserar hon på hur vi samtidigt som vi producerar mat ska kunna producera andra ekosystemtjänster och bevara biologisk mångfald. En stor del av Regina Lindborgs forskning har rört betesmarker, som ofta har en mycket rik biologisk mångfald men som numera hotas av en brist på betande djur i landskapet.

Richard Tellström, fil.dr i måltidskunskap, docent och föreläsare inom matkultur och mattrender med historiskt och samtida perspektiv. Richard Tellström undervisar vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap vid Stockholms universitet och forskar om bl a kulturella kostavvikelser. Han är expert vid Sveriges lantbruksuniversitets idéplattform SLU Future Food samt egenföretagare.

Professor emerita Malin Falkenmark har valts till hedersledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Hon är en globalt känd och framtidsinriktad vattenexpert med tvärvetenskapligt synsätt. Malin Falkenmark är idag verksam som seniorforskare på deltid vid Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet, och som senior vetenskaplig rådgivare till generaldirektören för Stockholm International Water Institute.