Rektor har befordrat Monika Winder till professor i marin pelagial ekologi vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik, Christian Maravelias har befordrats till professor i företagsekonomi vid Företagsekonomiska institutionen, Jobst Welge har befordrats till professor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, Juho Härkönen har befordrats till professor i sociologi vid Sociologiska institutionen och Karin Berglund har befordrats till professor i företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap vid Företagsekonomiska institutionen.

Blaise Goutéraux anställs som gästprofessor i teoretisk högenergifysik vid Nordita. Eric Runesson anställs som adjungerad professor i civilrätt vid Juridiska institutionen.

Installationshögtid i Stadshuset

De professorer som nu befordrats bjuds in till installations- och promotionshögtiden i Stockholms stadshus den 29 september 2017.
Mer information finns på www.su.se/doktorspromotion.