Rektor har beslutat att anställa John Axelsson som professor i sömnforskning, med inriktning mot psykobiologi och Göran Kecklund som professor i sömnforskning, med inriktning mot psykobiologi, båda vid Stressforskningsinstitutet.

Ilona Riipinen har befordrats till professor i atmosfärsvetenskap vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, Gregory Arone har befordrats till professor vid Matematiska institutionen och Åsa Larsson till professor i teoretisk molekylfysik vid Fysikum. Gunnar Björnsson har befordrats till professor i praktisk filosofi med inriktning mot värdeteori vid Filosofiska institutionen och Christophe Clément har befordrats till professor i experimentell elementarpartikelfysik vid Fysikum.

Rektor har beslutat att anställa Antti Niemi som gästprofessor i biologisk fysik vid Nordita.

Installationshögtid i Stadshuset

De professorer som nu befordrats bjuds in till installations- och promotionshögtiden i Stockholms stadshus den 29 september 2017.
Mer information finns på www.su.se/doktorspromotion.