Rektor har beslutat att befordra Peter Wennberg till professor i samhällsvetenskaplig alkohol- och drogforskning vid Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, att befordra Annika Ullman till professor i pedagogik vid Institutionen för pedagogik och didaktik samt att befordra befordra Henrik Lagerlund till professor i teoretisk filosofi med inriktning på filosofins historia vid Filosofiska institutionen.

Anders Hultqvist anställs som gästprofessor i skatterätt vid Juridiska institutionen.

Installationshögtid i Stadshuset

De professorer som nu befordrats bjuds in till installations- och promotionshögtiden i Stockholms stadshus. Mer information finns på www.su.se/doktorspromotion.