Rektor har även befordrat Maria Olson till professor i ämnesdidaktik vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas  didaktik.

Cris Shore anställs som gästprofessor i offentlig organisation vid Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE).

Installationshögtid i Stadshuset

De professorer som nu befordrats bjuds in till installations- och promotionshögtiden i Stockholms stadshus i slutet av september 2018.
Mer information finns på www.su.se/doktorspromotion.