Rektor har beslutat att anställa Tomas Korpi som professor i sociologi, med inriktning mot socialpolitik, vid Institutet för social forskning och att anställa Arniika Kuusisto som professor i barn- och ungdomsvetenskap med inriktning mot förskola vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.

Shahram Khosravi har befordrats till professor i socialantropologi vid Socialantropologiska institutionen. Anna Roosvall till professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för mediestudier, Lucas Gottzén till professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Richard Dawid till professor i teoretisk filosofi vid Filosofiska institutionen och Martin Hällsten har befordrats till professor i sociologi vid Sociologiska institutionen.

Helen Nicholson anställs som gästprofessor vid Institutionen för humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.

Installationshögtid i Stadshuset

De professorer som anställts eller befordrats bjuds in till installations- och promotionshögtiden i Stockholms stadshus den 28 september 2018. Mer information finns på www.su.se/doktorspromotion.