Jenny Berglund anställs som professor i religionsdidaktik vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik. Elina Druker har anställts som professor i litteraturvetenskap med inriktning på barn- och ungdomslitteratur vid Institutionen för kultur och estetik och Jane Reichel har anställts som professor i förvaltningsrätt vid Juridiska institutionen.
 

Joakim Landahl befordras till professor i pedagogik, med inriktning mot utbildningshistoria vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Lena Gemzöe befordras till professor i genusvetenskap vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap och Cecilia Alvstad befordras till professor i översättningsvetenskap med inriktning mot översättning vid Institutionen för svenska och flerspråkighet. Mats Hallenberg har befordrats till professor vid Historiska institutionen, Catharina Nolin har befordrats till professor i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik.

Matti Skoog anställs som gästprofessor i företagsekonomi med inriktning mot redovisning vid Företagsekonomiska institutionen.

Installationshögtid i Stadshuset

De professorer som anställts eller befordrats bjuds in till installations- och promotionshögtiden i Stockholms stadshus den 28 september 2018. Mer information finns på www.su.se/doktorspromotion.