Rektor har beslutat att anställa Rodney Edvinsson som professor i ekonomisk historia från och med 1 juli.

Johan Schelin har befordrats till professor i sjö- och transporträtt, Magnus Ullén till professor i engelska vid , Anja Hirdman till professor i medie- och kommunikationsvetenskap och Michael Höhle till professor i matematisk statistik.

Installationshögtid i Stadshuset

De professorer som anställts eller befordrats bjuds in till installations- och promotionshögtiden i Stockholms stadshus den 28 september 2018. Mer information finns på www.su.se/doktorspromotion.