Johanna Rickne anställs som professor i nationalekonomi, särskilt arbetsmarknadsekonomi och Erik Lindqvist som professor i nationalekonomi, båda vid Institutet för social forskning. Anna-Malin Karlsson anställs som professor i svenska, Håkan Forsell anställs som professor i historia med inriktning på Stockholms historia, Roger Andersson anställs som professor i nordiska språk och Mattias Villani anställs som professor i statistik.

Befordrade professorer

Iuliana Toma-Dasu befordras till professor i medicinsk fysik, Yvonne Svanström befordras till professor i ekonomisk historia, Henning Zettergren befordras till professor i experimentell atom- och molekylfysik, Erik Angner befordras till professor i praktisk filosofi, Gustaf Sjöberg befordras till professor i civilrätt och Anna Kaldal befordras till professor i processrätt. Erik Bihagen befordras till professor i sociologi med inriktning mot arbetsmarknadssociologi vid Institutet för social forskning och Ingvild Almås befordras till professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi.

Samuel J. Odom anställs som gästprofessor i specialpedagogik, Niels Obers som gästprofessor i fysik vid Nordita och Sergey Naboko som gästprofessor i matematik. Bruno Conti anställs som adjungerad professor i neurokemi och Göran Lind som adjungerad professor i civilrätt. Rektor har beslutat att utnämna Gabriele Iannaccaro till affilierad professor vid Romanska och klassiska institutionen.

Installationshögtid i Stadshuset

Professorer som anställts eller befordrats bjuds in till installations- och promotionshögtiden i Stockholms stadshus. Mer information finns på www.su.se/doktorspromotion.