Christina Hedman anställs som professor i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning vid Institutionen för språkdidaktik, Anja Kraus anställs som professor i de estetiska ämnenas didaktik vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Befordrade professorer

Charlotta Seiler Brylla befordras till professor i tyska vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska, Laura Carlson befordras till professor i civilrätt med inriktning mot arbetsrätt vid Juridiska institutionen Michael Odelius befordras till professor i teoretisk kemisk fysik vid Fysikum, Camilla Thunborg har befordrats till professor i pedagogik vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Cecilia Åse har befordrats till professor i genusvetenskap vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Frida Beckman har befordrats till professor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, Lasse Mårtensson har befordrats till professor i nordiska språk vid Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Zhaojun Bai anställs som gästprofessor i beräkningsmatematik med omfattningen Tobias Rydén har anställts som adjungerad professor i beräkningsstatistik vid Matematiska institutionen.

Installationshögtid i Stadshuset

De professorer som anställts eller befordrats bjuds in till installations- och promotionshögtiden i Stockholms stadshus i slutet av september 2019. Mer information finns på www.su.se/doktorspromotion.