Michele Colombo anställs som professor i italienska med språkvetenskaplig inriktning vid Romanska och klassiska institutionen.

Befordrade professorer

Johanna Mesch har befordrats till professor i teckenspråk vid Institutionen för lingvistik, Caroline Kerfoot har befordrats till professor i tvåspråkighet vid Institutionen för svenska och flerspråkighet och Niklas Janz har beordrats till professor i evolutionär insektsekologi vid Zoologiska institutionen. Henrik Österblom har befordrats till professor i miljövetenskap med inriktning mot ekosystembaserad förvaltning av Östersjön vid Stockholms Resilienscentrum och Jiayin Yuan har befordras till professor i materialkemi vid Institutionen för material- och miljökemi. Ulla-Karin Schön har befordrats till professor i socialt arbete med inriktning mot funktionshinder och äldre vid Institutionen för socialt arbete, Staffan Furusten har befordrats till professor i företagsekonomi med inriktning management, organisation och samhälle vid Företagsekonomiska institutionen och Vanessa Barker har befordrats till professor i sociologi vid Sociologiska institutionen.

Gästprofessorer och affilierade professorer

Donald Porcelli anställs som gästprofessor i geokemi vid Institutionen för geologiska vetenskaper och Mats Åström anställs som gästprofessor i synkrotronbaserade tekniker vid Institutionen för naturgeografi.

Rektor har beslutat att utnämna Peter Davies till affilierad professor vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik samt Christina Nygren till affilierad professor vid Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier.

Installationshögtid i Stadshuset

De professorer som anställts eller befordrats bjuds in till installations- och promotionshögtiden i Stockholms stadshus den 27 september 2019. Mer information finns på www.su.se/doktorspromotion.