Rektor har beslutat att anställa Christian Broberger som professor i neurokemi vid Institutionen för biokemi och biofysik.

Rektor har beslutat att befordra Ludmila Pöppel till professor i ryska vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska. Malin Wahlberg har befordrats till professor i filmvetenskap vid Institutionen för mediestudier, Charlotta Stern har befordrats till professor i sociologi med inriktning mot organisation och arbetsmarknad vid Sociologiska institutionen, Mikael Priks har befordrats till professor i nationalekonomi med inriktning mot tillämpad mikroekonomi vid Nationalekonomiska institutionen och Stefan Wiklund har befordrats till professor i socialt arbete vid Institutionen för socialt arbete.

Rektor har utnämnt Noha Mellor till affilierad professor vid Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier.

Installationshögtid i Stadshuset

De professorer som anställts eller befordrats bjuds in till installations- och promotionshögtiden i Stockholms stadshus den 27 september 2019. Mer information finns på www.su.se/doktorspromotion.