Una Cunningham har befordrats till professor i språkdidaktik med inriktning mot engelska, Ilia Bider har befordrats till professor i data-och systemvetenskap med inriktning mot informationssystem, Daniel Daley har befordrats till professor i biokemi och Henrik Hansson till professor i data- och systemvetenskap. Joakim Tillman har befordrats till professor i musikvetenskap, Johan Edman har befordrats till professor i kriminologi, Nils Edling har befordras till professor i historia, Taras Bodnar har befordrats till professor i matematisk statistik och Annemarie Luger till professor i matematik.

Haralambos Mouratidis anställs som gästprofessor i data- och systemvetenskap med inriktning informationssäkerhet.


Installationshögtid i Stadshuset

Professorer som anställts eller befordrats bjuds in till installations- och promotionshögtiden i Stockholms stadshus. Mer information finns på www.su.se/doktorspromotion.