Rektor har befordrat Ester Pollack till professor i journalistik vid Institutionen för mediestudier och Rhonda Snook har befordrats till professor i zoologisk ekologi vid Zoologiska institutionen. Jerker Jarsjö har befordras till professor i hydrologi vid Institutionen för naturgeografi, Mats Wirén till professor i datorlingvistik vid Institutionen för lingvistik, Markus Janson till professor i astrofysik vid Institutionen för astronomi och Olof Bäckman till professor i kriminologi vid Kriminologiska institutionen.

Nya gästprofessorer

Robin Rogers anställs som gästprofessor i hållbar materialkemi vid Institutionen för material- och miljökemi, Sergey Naboko anställs som gästprofessor i matematik och Mats Åström anställs som gästprofessor i synkrotronbaserade tekniker vid Institutionen för naturgeografi. Rektor har vidare utnämnt Julie Zimmerman till affilierad professor vid Institutionen för material- och miljökemi. Rektor har beslutat att till innehavare av Olof Palmes gästprofessur för 2020 utse Jason J. Czarnezki (Pace University) med placering vid Juridiska fakulteten.

Installationshögtid i Stadshuset

De professorer som anställts eller befordrats bjuds in till installations- och promotionshögtiden i Stockholms stadshus i slutet av september 2019. Mer information finns på www.su.se/doktorspromotion.