Rektor har beslutat att befordra följande personer till professorer:
- Klara Bolander Laksov till professor i pedagogik med inriktning högskolepedagogik vid Institutionen för pedagogik och didaktik
- Jonas Olofsson till professor i psykologi vid Psykologiska institutionen
- Emil Johansson-Bergholtz till professor i teoretisk fysik vid Fysikum
- Lars Kaijser till professor i etnologi vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
- Maria Bernal Linnersand till professor i spanska vid Romanska och klassiska institutionen
- Niklas Möller till professor i praktisk filosofi vid Filosofiska institutionen
- Mikael Gähler till professor i sociologi vid Sociologiska institutionen

Rektor har beslutat att anställa Mats Ramstedt som adjungerad professor i alkohol- och drogforskning vid Institutionen för folkhälsovetenskap.

Rektor har beslutar att utnämna Junliang Sun till affilierad professor vid Institutionen för material- och miljökemi och att utnämna Riko Noormets till affilierad professor vid Institutionen för naturgeografi.

Installationshögtid i Stadshuset

De professorer som anställts eller befordrats bjuds in till installations- och promotionshögtiden i Stockholms stadshus i slutet av september 2020.
Mer information finns på www.su.se/doktorspromotion.