Rektor har beslutat att anställa Anna Sparrman som professor i barn- och ungdomsvetenskap.

Rektor har beslutat att befordra Marina Dahlquist till professor i filmvetenskap, Dirk Gindt till professor i teatervetenskap, Staffan Bergwik till professor i idéhistoria, Mats Ekendahl till professor i socialt arbete samt Axel Englund till professor i litteraturvetenskap.

Installationshögtid i Stadshuset

De professorer som anställts eller befordrats bjuds in till installations- och promotionshögtiden i Stockholms stadshus i slutet av september 2020. Mer information finns på www.su.se/doktorspromotion.