Rektor har beslutat att anställa Giancarlo Guizzardi som gästprofessor i data- och systemvetenskap vid Institutionen för data- och systemvetenskap. Rektor har beslutat att anställa Tine Rostgaard som professor i socialt arbete med inriktning äldre personer vid Institutionen för socialt arbete och Jens Christian Moesgaard som professor i numismatik och penninghistoria vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur.

Rektor har beslutat att befordra Meeri Hellstén till professor i internationell och jämförande pedagogik vid Institutionen för pedagogik och didaktik. Rektor har befordrat Pernilla Leviner till professor i offentlig rätt vid Juridiska institutionen och befordrat Mikael Gähler till professor i sociologi vid Sociologiska institutionen.

Rektor har beslutat att utse professor Jonas Häckner till ny innehavare av Lars Hiertas professur vid Nationalekonomiska institutionen.

Installationshögtid i Stadshuset

De professorer som anställts eller befordrats bjuds in till installations- och promotionshögtiden i Stockholms stadshus i slutet av september 2019. Mer information finns på www.su.se/doktorspromotion.