Rektor har beslutat att anställa Jan Teorell som professor tillika innehavare av Lars Hiertas professur i statsvetenskap vid Statsvetenskapliga institutionen och att anställa Stefan Axelsson som professor i data- och systemvetenskap med inriktning cybersäkerhet och digital forensik vid Institutionen för data- och systemvetenskap.

Befordrade professorer

Rektor har befordrat Björn Hagströmer till professor i företagsekonomi med inriktning finansiering vid Företagsekonomiska institutionen, David Drew har befordrats till professor i biokemi vid Institutionen för biokemi och biofysik, Maricela de la Torre Castro har befordrats till professor i naturresurshushållning vid Institutionen för naturgeografi och Yvonne Lindqvist har befordrats till professor i översättningsvetenskap vid Institutionen för svenska och flerspråkighet. Mikaela Sundberg har befordrats till professor i sociologi vid Sociologiska institutionen, Claudia Bernhard-Oettel har befordrats till professor i psykologi, med inriktning arbets- och organisationspsykologi vid Psykologiska institutionen, Louise Wallenberghar befordrats till professor i modevetenskap vid Institutionen för mediestudier och Ann-Louise Schallin har befordrats till professor i antikens kultur och samhällsliv vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur.

Rektor har beslutat att anställa Erik Kjellström som adjungerad professor i meteorologi vid Meteorologiska institutionen.

Rektor har beslutat att utnämna professor Gabrielle Meagher som affilierad professor vid Institutionen för socialt arbete och Lars E.O. Svensson till affilierad professor vid Institutet för internationell ekonomi.

Installationshögtid i Stadshuset

De professorer som anställts eller befordrats bjuds in till installations- och promotionshögtiden i Stockholms stadshus i slutet av september 2020. Mer information finns på www.su.se/doktorspromotion.