Rektor har beslutat att anställa Andrew Jones som professor i arkeologi vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur samt att anställa Kristina Danielsson som professor i svenska med didaktisk inriktning vid Institutionen för språkdidaktik.

Rektor har beslutat att befordra Stefan Lund till professor i pedagogik vid Institutionen för pedagogik och didaktik samt att befordra Peter Nilsson till professor i nationalekonomi, med inriktning arbetsmarknadsekonomi vid Institutet för internationell ekonomi.

Installationshögtid i Stadshuset

De professorer som anställts eller befordrats bjuds in till installations- och promotionshögtiden i Stockholms stadshus. Mer information finns på www.su.se/doktorspromotion.