Fanny Forsberg Lundell har befordrats till professor i franska vid Romanska och klassiska institutionen, Petra Herzfeld Olsson har befordrats till professor i arbetsrätt vid Juridiska imnstitutionen och Anna Lund till professor i sociologi vid Sociologiska institutionen.

Vidare har Aryo Makko befordrats till professor i historia vid Historiska institutionen, Maja Schlüter befordrats till professor i vetenskap om social-ekologiska system vid Institutionen för naturgeografi och Simon Ekström befordrats till professor i etnologi vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap.

Installationshögtid i Stadshuset

De nya professorerna bjuds in till installations- och promotionshögtiden i Stockholms stadshus. Mer information finns på www.su.se/doktorspromotion.