Nätverket för de internationella relationernas historia (IRH) bildades våren 2018 av forskare verksamma vid Institutionen för ekonomiska historia och internationella relationer och Historiska institutionen. Målet var att skapa en svensk nationell plattform för historisk forskning om maktförhållanden i det internationella systemet. Hit hör både de internationella relationernas historia, den nya diplomatiska historien men också besläktade forskningsområden som globalhistoria. Den 1 mars 2020 övergick IRH från att vara ett mer informellt nätverk till att bli ett centrum vid Stockholms universitet, detta efter ett beslut av rektor. Centrumet uppkallades efter nätverkets beskyddare Hans Blix, tidigare svensk utrikesminister och toppdiplomat.

Centret har som mål att initiera ny och stimulera pågående historisk forskning om Sveriges utrikespolitik och landets roll i världen samt om bilaterala och multilaterala relationer, folkrätten, internationella organisationer och det internationella systemet i hela dess komplexitet.

Invigning sker till hösten.

Läs mer om centret.