Signeringsceremonin hölls i Stora salen i Bloms hus.

 

Samarbetet med kommunen är på sätt och vis äldre än universitet självt. Redan när Högskoleföreningen bildades 1869, med det uttalade syftet att skapa ett lärosäte i huvudstaden, var det med stöd av stadsfullmäktige. Sedan Stockholms högskola bildades 1878 har vi haft ett kontinuerligt samarbete med staden inom en mängd olika områden, och nu skapas en paraplyorganisation för att synliggöra, strukturera, och systematisera det samarbetet framöver.

Avtalet specificerar inte specifikt vilka aktiviteter som ska genomföras, utan definierar en styrgrupp och organisation för samarbetet, och att samverkan ska ske inom såväl utbildning, kompetensförsörjning, forskning och samhällsutveckling. Utveckling och utvärdering kommer genomföras av en strategisk arbetsgrupp som träffas minst två gånger per år.

Inom ramen för avtalet har dock redan projekt initierats, till exempel inom området Social hållbarhet där ett samarbete mellan socionomutbildningen och socialförvaltningen påbörjats, bland annat för att skapa fler kontaktytor mellan teori och praktik i ett tidigare skede av utbildningen. Arbetet är ömsesidigt och ska bidra till både bättre arbetslivsanknytning i utbildningen och till en förbättrad arbetssituation i stadens verksamheter. Projektet leds av Lena Hübner, prefekt vid Institutionen för socialt arbete och Lii Drobus, Socialförvaltningen, Stockholms stad.