Klimatförändringar höjer havsnivån och gör att öar försvinner och blir mindre.

- I Stockholms skärgård skulle en relativt liten höjning av havsnivån på en halv meter få 3000 öar att försvinna, säger forskaren Alma Strandmark som nyligen disputerat. Det är ganska troligt att det kommer ha hänt när våra barn idag är gamla, år 2100. 

Idag finns det ca 12 000 öar i mellan- och ytterskärgården och på öarnas stränder och framför allt på strandängar i grunda vikar kan man hitta störst artrikedom. Stränderna är sårbara för havsnivåhöjningar och det är i de grunda vikarna människor främst vill ha sina bryggor och badplatser. 

- När havsnivåerna höjs kommer troligen intressekonflikten intensifieras mellan att bevara dessa vikar och husägare som till exempel vill bygga bryggor, säger forskaren Alma Strandmark, som nyligen disputerade.

Just gränsen mellan hav och land är extra intressant för att de två elementen påverkar varandras artrikedom.

- Min styrka och det som gör mig unik som forskare är just det att jag har fokus på både land och hav. Jag tror att jag har haft en fördel där av att jag i grunden är marinbiolog som nu jobbar på land, säger Alma Strandmark.

När öarna försvinner kommer även spindlar och skalbaggar minska eftersom deras mångfald påverkas både av öarnas storlek och antal. Spindlar och skalbaggar bor också ofta i blåstång på stränder. Blåstången är hotad av en i framtiden minskandesalthalt i Östersjön och tillsammans med andra klimatrelaterade förändringar kan det göra att den kommer att bli mindre vanlig. Eftersom spindlar och skalbaggar också är föda för strandfåglar, kan det leda till att det blir mindre av dem. Strandfåglar spelar en viktig roll vad det gäller att sprida pollen.

Om framtiden säger Alma Strandmark:

- Jag vill fortsätta att jobba med klimatförändringar men vet inte hur ännu. Men nu ska jag först ta och vila ut lite och umgås med mina barn och är otroligt glad för alla människor jag träffat och alla kontakter jag har knutit under min tid på Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP).