Angreppen har bland annat skett genom intrång hos olika driftleverantörer som sedan nått vidare till deras kunder. Därför kan en lång rad organisationer vara drabbade. Sverige är ett av flera länder som drabbats.

Om några system uppvisar ovanligt beteende vill vi att detta omgående rapporteras till infosakfunktionen@su.se

Mer information på MSB:s webbplats.