Trots att politiker ständigt är i fokus för mediernas granskningar och riskerar påhopp från motståndare och nättroll väljer vissa den politiska banan. Men hur representativa är egentligen de politiker vi röstar på? Hur har de tagit sig upp på den politiska scenen och vilka är de?
 
Torsten Persson presenterar forskningsresultat kring politikernas kompetens och representativitet, som bygger på unika individdata för alla kandidater, i alla partier, i alla svenska kommuner, i alla val sedan 1982. Där framträder en tydlig bild av svenska politiker som både intelligenta beslutsfattare och skickliga ledare. Jämfört med befolkningen i övrigt tillhör de den mest begåvade tredjedelen. Och ju högre upp i den politiska hierarkin desto mer kompetenta politiker.
 
Även Lena Wägnerud, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet, deltar i samtalet samt en panel bestående av Clara Lindblom, (V) borgarråd, Henrik Berggren, redaktör och historiker och Jens Orback, fd statsråd i justitiedepartementet, generalsekreterare Palmecentret. Moderator är Folke Tersman, Institutet för framtidsstudier.