Fil.dr Ljubica Miočević, vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet, är en av mottagarna av priset för förtjänta vetenskapliga arbeten. Det Beskowska stipendiet tilldelas fil.dr Elisa Rossholm vid Institutionen för kultur och estetik och Uno Lindgrens pris tilldelas Mickaëlle Cedergren, docent vid Romanska och klassiska institutionen.

Bland de forskare som tilldelas medaljer finns Birgitta Svensson, professor i etnologi, och Claes Gejrot, gästforskare vid Historiska institutionen, båda vid Stockholms universitet.

Läs om samtliga mottagare av priser och medaljer.

Kungl. Vitterhetsakademien instiftades av drottning Lovisa Ulrika 1753 och har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård.