Landets mest sökta utbildning är juristprogrammet vid Stockholms universitet. Sett till antal förstahandssökande är dock läkarprogrammet vid Karolinska institutet Sveriges populäraste utbildning, följt av juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Stockholms universitet är det lärosäte som har flest förstahandssökande, medan Uppsala universitet har flest antal ansökningar följt av Stockholms universitet.

Antalet anmälda till höstens utbildningar är de högsta antalet sedan den samordnade nationella antagningen infördes.
Läs mer på Universitets- och högskolrådets webb.