32 700 studenter är antagna till höstens kurser vid Stockholms universitet, det är drygt 3 000 fler än till hösten 2019. Antalet antagna till högskoleutbildningar ökar över hela landet, särskilt märks ökningen på distansutbildningarna.
– Höstens distansutbildningar har fått drygt 20 procent fler sökande jämfört med 2019, Universitets- och högskolerådets generaldirektör säger Karin Röding i ett pressmeddelande.
– Det är en undervisningsform som stadigt ökat i popularitet under senare år. Den pågående coronapandemin kan ha ökat intresset för distansutbildningar, men UHR har ännu inte analyserat statistiken för dessa utbildningar.
Läs mer i pressmeddelandet från Universitets- och högskolerådet (UHR).