Den 19-20 juni befinner sig rektorerna vid sju svenska universitet, bland annat Stockholms universitet, tillsammans med företrädare för universiteten med särskilt ansvar för forskningsinfrastruktur, i London för att träffa brittiska rektorer och andra höga företrädare inom forsknings- och utbildningsområdet. De svenska rektorerna ingår alla i Huvudmannarådet för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (se nedan) och de reser tillsammans med ledamöterna i Universitetens referensgrupp för forskningsinfrastruktur (URFI), som samarbetar med Vetenskapsrådet.

Delegationen besöker Rutherford Appleton Laboratory som har stora likheter med MAX IV och ESS. Dessutom ska de träffa Russell Group, som består av ett antal ledande brittiska universitet. Syftet med besöket är att knyta kontakt och diskutera universitetssamarbete mellan Storbritannien och Sverige efter Brexit men också att samtala kring frågor som värdegrund, autonomi, finansiering av högre utbildning och forskning samt Open Science.

- Det är en kritisk fas för forskningsinfrastruktur i Sverige och då är det viktigt med internationell utblick, säger Stockholms universitets rektor Astrid Söderbergh Widding.

Huvudmannarådet

Huvudmannarådet för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, som sammanträder en gång per år, har inrättats för att följa Stiftelsens verksamhet och främja dialoger som kan underlätta samordning mellan Stiftelsens verksamhet och svensk vetenskaplig forskning och utbildning. I Huvudmannarådet ingår Svenska Akademien, Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, universiteten i Uppsala, Lund, Göteborg, Stockholm, Umeå, Luleå och Linköping samt Sveriges lantbruksuniversitet, Karolinska Institutet, KTH, Chalmers tekniska högskola, Handelshögskolan i Stockholm. Rektorerna i Huvudmannarådet sammanträder även som ett informellt rektorsnätverk ett par gånger per termin.