I en debattartikel i Upsala Nya Tidning skriver den 7 januari Stockholms universitets rektor Astrid Söderbergh Widding tillsammans med åtta andra universitetsrektor om regeringens forskningsproposition. Rektorerna välkomnar det långsiktiga perspektivet i propositionen men efterlyser besked från regeringen kring finansieringen av forskningsinfrastruktur. Ska Sverige kunna realisera den stora potential som anläggningar som SciLifeLab, MAX IV och ESS rymmer måste den framtida finansieringen säkras, enligt rektorerna.

Läs debattartikeln.