På listan finns politiker, forskare, näringslivsdirektörer och miljöaktivister. Johan Rockström har placerats på plats 11 med motiveringen att han ”på ett enkelt sätt förklarat komplicerade processer och stora miljöutmaningar för en bred allmänhet.” Johan Kyulenstierna ”rör sig naturligt mellan nationellt och internationellt och mellan näringsliv, forskning och politik” och hamnar på plats 14. Ett viktigt kriterium för att komma med på listan har enligt juryn varit ”åstadkommen hållbarhetsnytta i relation till faktiskt inflytande och reell makt”. Tidningen Aktuell Hållbarhet är en sammanslagning av de tidigare tidskrifterna Miljöaktuellt och Miljörapporten. Hela listan finns här!