Polisen har förstärkt bevakningen för specifika platser, personer och byggnader. Vid campus Frescati, Stockholms universitet, rör sig många människor dagligen och är därför en av de publika platser där synligheten av poliser kommer att märkas under vardagar.

Sektionen för säkerhet vid universitetet följer utvecklingen och bedömer om ytterligare säkerhetsåtgärder ska vidtas, exempelvis vid större arrangemang, utifrån aktuell information och rekommendationer från polisen, SÄPO och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

Universitetets väktare finns som vanligt dygnet runt på campus och har skärpt uppmärksamhet inför saker som sticker ut i den vanliga miljön. Studenter och medarbetare kan meddela avvikande händelser till tjänstgörande vakt: 08-16 42 00 (dygnet runt). Universitetets tipstelefon: 08-16 11 55 (telefon utan nummerpresentatör för anonymitet).

Förändringar i säkerhetsläget kommuniceras på su.se