Bo Malmberg. Foto: Orasis foto.
Bo Malmberg. Foto: Orasis foto.
 

Fler invandrare i förorter som redan tidigare har en hög andel utlandsfödda personer oroar beslutsfattare, eftersom det anses förstärka segregationen. Men studerar man enbart invandrartäta områden syns inte hur segregationen utvecklas i hela landet. Om man däremot granskar helheten visar det sig att segregationen faktiskt har minskat en aning sedan slutet av 1990-talet.

– Andelen utomeuropéer har ökat i de delar av Sverige där det finns en koncentration av utomeuropeiskt födda, men det har den också i stadsdelar där det förut nästan inte fanns några utomeuropeiska invandrare alls, säger Bo Malmberg, professor i geografi vid Kulturgeografiska institutionen i en artikel i Dagens Nyheter.

Han deltar i ett forskningsprojekt som undersöker graden av boendesegregation i Sverige, Norge Danmark, Belgien och Nederländerna. Den svenska delen av studien publiceras i slutet av februari.

Läs hela artikeln på Dagens Nyheters hemsida.

Mer om forskningsprojektet finns på Kulturgeografiska institutionens hemsida. (på engelska)