Matematik Foto: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Foto: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

 

– Matematik finns i allt. Även om vi inte alltid är medvetna om det så genomsyrar matematiken vår vardag i form av olika tillämpningar allt från bankinbetalningar, google-sök till ett mycket aktuellt område just nu, smittspridning. Men dagens matematik räcker inte, till exempel när vi vill kunna använda de enorma datamängder som produceras i dag. Ny matematik krävs för allt fler användningsområden både inom forskningen och industrin, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Sex lovande framtidsprojekt

Anslagen till Stockholms universitet går till två rekryteringar av forskare från utlandet till Matematiska institutionen och till fyra postdoktorala tjänster för universitetets forskare vid utländska universitet.

 

Rekryteringar

 
Alexander Berglund Foto: privat
Alexander Berglund
Foto: privat

 

Nyckeln till att förena globala och lokala egenskaper
Docent Alexander Berglund får anslag till en postdoktoral tjänst för att rekrytera en forskare från utlandet till Matematiska institutionen, för ett projekt inom den algebraiska topologin.
Sofia Tirabassi Foto: Solfrid T. Langeland/UiB
Sofia Tirabassi
Foto: Solfrid T. Langeland/UiB

 

Okända egenskaper hos abstrakta geometriska objekt
Docent Sofia Tirabassi får anslag till en postdoktoral tjänst för att rekrytera en forskare från utlandet till Matematiska institutionen, för att utveckla nya metoder för studier inom algebraisk geometri.

 

Postdoktorala tjänster

 
Lisa Nicklasson Foto: privat
Lisa Nicklasson
Foto: privat

 

Att ordna och sortera algebraiska strukturer
Lisa Nicklasson som ska disputera i matematik vid Stockholms universitet 2020 har fått anslag till en postdoktoral tjänst för undersökningar av objekt som kallas graderade algebror, hos professor Aldo Conca vid Università di Genova, Genua, Italien.
Stefano Marseglia Foto: privat
Stefano Marseglia
Foto: privat

 

Effektiva algoritmer för ny matematik
Stefano Marseglia som disputerade i matematik vid Stockholms universitet 2018 har fått anslag till en postdoktoral tjänst för att undersöka de abelska varieteterna och deras modulirum, hos professor Andrew Sutherland vid Massachusetts Institute of Technology (MIT) i Boston, USA.
Bashar Saleh Foto: privat
Bashar Saleh
Foto: Stockholms universitet

 

Algebra bringar ordning bland de topologiska rummen
Bashar Saleh som ska disputera i matematik vid Stockholms universitet 2020 har fått anslag till en postdoktoral tjänst för att klassificera geometriska rum som är centrala studieobjekt för matematikgrenen topologi, hos professor Joana Cirici vid Universitat de Barcelona, Spanien.
Jacopo Emmenegger Foto: Ota de Leonardis
Jacopo Emmenegger
Foto: Ota de Leonardis

 

På jakt efter buggar i datorprogram
Jacopo Emmenegger som disputerade i matematik vid Stockholms universitet 2019 har fått anslag till en postdoktoral tjänst, för att testa i vilken mån univalensaxiomet är beräkningsbart med hjälp av så kallade realiserbarhetsmodeller, hos professor Giuseppe Rosolini, vid Università di Genova, Genua, Italien.

 

Samarbete med KVA

Sedan programmet startades har i snitt 25 miljoner kronor per år anslagits till tjänster och stipendier. Programmet är ett samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien som utvärderar alla nominerade kandidater.
– Från Kungl. Vetenskapsakademiens sida är vi väldigt glada över att kunna bidra till den här viktiga satsningen. Matematik ligger till grund för all naturvetenskap och teknik, och matematisk forskning spelar en allt större roll i vårt moderna samhälle. Om Sverige ska finnas kvar bland de ledande forsknings- och innovationsländerna i världen är det helt avgörande att vi har en stark matematisk forskning och högre utbildning, säger Kungl. Vetenskapsakademiens ständiga sekreterare Göran K. Hansson.