Stockholms universitetskör bildades 1994 i samarbete med Kungliga Musikhögskolan och med stöd av rektorsämbetet vid universitetet under namnet Frescati röster. Kören växte småningom till ett femtiotal medlemmar. För medlemskap fanns inget intagningsprov och medlemmarna var studenter och anställda vid universitetet. Körens verksamhet finansierades då i huvudsak av universitetet.

Fristående kör med antagningsprov

År 2006 blev kören fristående från universitetet och ekonomiskt självförsörjande. Då infördes även intagningsprov för att höja den musikaliska kvaliteten, och kören bytte namn till Stockholms universitetskör. I och med denna förändring var inte kören längre reserverad endast för universitetets anställda och studenter. Samarbete med universitetet har dock fortsatt i viss mån, till exempel genom att kören genomför sina repetitioner i universitetets lokaler och sjunger på flera av universitetets återkommande tillställningar som magisterpromotionen.

Konsert varje termin

Stockholms universitetkör anordnar en konsert per termin och utför även uppdrag för andra aktörer i samband med diverse tillställningar och högtider. Information om datum och plats för körens konserter publiceras på deras hemsida och Facebook-sida. Bland framträdanden märks också lussande för Nobelpristagare och uppträdande inför kronprinsessan Victoria och tidigare vicepresidenten Al Gore. Kören deltar även i olika körtävlingar och kom på en fjärdeplats vid en stor internationell tävling i Kroatien i våras.

Emily Dock Åkerman, som arbetar vid Avdelningen för Forskningsstöd, är en av körmedlemmarna. Liksom de flesta andra medlemmarna har eller har hon haft anställning eller studerat vid Stockholms universitet.  
Varför bör den som gillar att sjunga vara med i kören?
– För att det är roligt! Stockholms universitetskör är en aktiv kör som både satsar på en hög musikalisk kvalitet och en social sammanhållning som bland annat består i att gå ut tillsammans efter körrepet och åka iväg på körhelger och resor tillsammans.

Läs mer på www.stockholmsuniversitetskor.se