Distansundervisning Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet

 

Jag är faktiskt lite imponerad själv över hur bra det har gått. Studenterna verkar anpassa sig jättesnabbt till det nya formatet, säger Emma Wikberg, lärare i fysik och universitetspedagogisk utvecklare på Fysikum med ansvar för en kurs i kvantmekanik.

Examinationen en utmaning

Kursen i kvantmekanik körs med samma upplägg i digital version, som det var tänkt från början, med föreläsningar och grupparbeten. Via Zoom kan man skicka iväg studenterna 3–4 stycken per grupp till ett eget mötesrum, för att sedan återgå till helklass.
Den största utmaningen blir examinationen. Hur vi ska se till att det blir rättssäkert och jämförbart med en vanlig salstentamen. Vi kommer att behöva tänka om en del.

Arbetskrävande format

Kollegan Sten Hellman, som är professor och ansvarig för delkursen elektromagnetism i kursen klassisk fysik, tycker att det har varit arbetskrävande att ställa om till digitalt format.
Särskilt när man skall göra det on-the-fly och inte har planerat för distansundervisning från början.

Alla deltar inte

Han tror att uppskattningsvis 75–80 procent av dem som brukar delta i de fysiska föreläsningarna också tagit del av de virtuella.
Studenterna verkar tycka att det fungerar hyggligt så här långt, men det är ju tidigt än. Och klart är att studenterna kommer att önska sig insatskrävande moment med eget deltagande, som quizzar och liknade för att känna sig delaktiga.

Digital ögonöppnare

Jan Conrad, professor i astropartikelfysik och prefekt på institutionen, tror att en viktig faktor, som bidragit till snabbheten i övergången är att personer i ledande positioner snabbt fick information om vad som gäller och stöd med teknisk infrastruktur och tekniskt stöd för distansundervisning. Och för Emma Wikberg har det nya formatet blivit en ögonöppnare för nya metoder, som inte bara passar i tider av corona.
Jag tror att jag kommer att använda mig av digital undervisning i någon form även när allt har återgått till det normala. Det är ju ett väldigt smidigt sätt att ha kontakt med studenterna.   

Fakta övergången till distansundervisning:

Den 17 mars uppmanade regeringen alla landets lärosäten att övergå till distansundervisning. Från och med den 18 mars gick Stockholms universitet ut med beskedet att ingen undervisning längre kommer att bedrivas fysiskt i universitetets lokaler. Målsättningen är att kurser och program så långt det är möjligt ska genomföras som planerat, men bedrivas på distans.

Det är varje kursansvarig lärares ansvar att söka alternativa undervisnings- och examinationsformer. I första hand uppmanas universitetets lärare och prefekter att finna alternativa former för undervisning och examination, och i andra hand kan institutionen besluta att senarelägga vissa moment.