Regnskog på Universeum i Göteborg.
 

Samarbetet innebär att Universeum får tillgång till SRC:s kompetens om hållbar utveckling, till exempel klimatet och den levande planetens (biosfärens) betydelse för mänsklig välfärd samt möjliga vägar att bygga resiliens inför framtidens utmaningar. Resiliens, eller förmågan att återhämta, anpassa och förändra sig, är vad Universeum ytterst ska bidra till – att genom folkbildning och utbildning öka människors förmåga och vilja att agera för en hållbar värld.

– Stockholm Resilience Centres tvärvetenskapliga angreppssätt på hållbarhetsfrågor rimmar väldigt väl med Universeums uppdrag och innehåll. Det är oerhört värdefullt för oss att få möjlighet att samarbeta med en internationell aktör med världsledande forskare knutna till sig, säger Carina Halvord, VD på Universeum.

Utveckla nya lärmiljöer och program

Forskare från SRC kommer att delta i utvecklingen av nya lärmiljöer och program, för att säkerställa att allt innehåll är förankrat i den senaste forskningen om hållbar utveckling. Med hjälp av SRC kommer Universeum bättre kunna visualisera och förklara hållbarhetsvetenskap för sina 600 000 årliga besökare. Victor Galaz, biträdande chef på SRC:
– Detta är ett mycket viktigt samarbete där ledande forskning möter en snabbt växande arena för vetenskapskommunikation till allmänhet, skola och andra samhällsaktörer. Vårt partnerskap representerar ett avgörande steg mot en mer tillgänglig och visuell kommunikation av komplex hållbarhetsvetenskap och resilience-tänkande.

SRC och Universeum blir genom avtalet kunskapspartners – och SRC en viktig kugge i Universeums utvecklingsprogram. 2021 ska nästa generation vetenskapscenter stå klart, inte bara på plats i Göteborg utan också i form av ett digitalt och ett mobilt Universeum. Utvecklingsprogrammet stärker Universeums förmåga att vara en nationell resurs menar VD:n Carina Halvord.

– Som Sveriges nationella vetenskapscenter kan vi bidra till ökad måluppfyllelse i skolan, ökad innovationskraft och stärkt kompetensförsörjning. För att klara vårt uppdrag krävs det att vi samarbetar med de allra bästa. Vi kan inte tänka oss en bättre samarbetspartner än SRC när det gäller hållbar utveckling. Tillsammans kommer vi kunna öka människors kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor.

Samarbetet är inledningsvis på tre år med avsikt att förvandla det till en långsiktig allians.