QS Best Student Cities har undersökt 126 studentstäder utifrån sex olika kategorier: städernas attraktionskraft, universitetsrankning, blandning av studenter, aktiva arbetsgivare, levnadskostnader och, för första gången, studentperspektiv. Studentperspektivet undersöktes genom intervjuer med 18 000 studenter.

Räknas alla kategorier samman rankas Stockholm på 47:e plats i QS Best Student Cities.

Läs mer på universitetet engelskspråkiga webb och på QS-rankingens hemsida.