Rektor Astrid Söderbergh Widding menar att det är ett självklart val att inte investera i fossila bränslen.
– Hållbar utveckling är en central fråga både inom utbildning och forskning vid Stockholms universitet. Som ett av ännu ganska få miljöcertifierade lärosäten bedriver vi givetvis ett aktivt miljöarbete på många områden. Beslutet att avinvestera är därför ytterligare ett naturligt steg i detta arbete. I dag är det dessutom glädjande nog möjligt att placera fossilfritt utan att äventyra det övergripande målet för stiftelseförvaltningen, att generera avkastning som kan användas i utbildning och forskning, säger Astrid Söderbergh Widding.

Omställningen till fossilfria investeringar börjar direkt efter dagens beslut.