Petra Petersen disputerar via Zoom Foto: Niklas Hill
Petra Petersen disputerar digitalt via Zoom Foto: Niklas Hill

 

– Jag tycker att det gick över förväntan väl att disputera digitalt. Självklart krävde det mycket förberedelse för att allt skulle flyta på, men när det fungerar kan det faktiskt innebära fördelar att den här möjligheten finns. Det öppnar för opponenter från andra länder till exempel, säger Petra Petersen, filosofie doktor vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet.

Nya möjligheter

Petra Petersen hoppas att möjligheten att följa disputationer via länk kan bli regel även efter den nuvarande situationen med covid-19.
– Det var många som kunde följa disputationen nu, som aldrig hade haft möjlighet att komma fysiskt till en vanligt disputation, eftersom det var mitt på dagen. 

Passande tema

Lämpligt nog var avhandlingens tema just digital tillgänglighet i undervisning. I studien ”Delaktighet och digitala resurser - Barns multimodala uttryck för delaktighet i förskolan i flerspråkiga områden” undersöks bland annat fördelarna med barns användning av digitala resurser i förskolan, inom undervisning i minoritetsspråk.

Surfplattor stöd i undervisningen

– Surfplattor kan fylla en viktig funktion i förskolemiljöer där svenskspråkig personal kan ha svårt att hjälpa barn med minoritetsspråk att kommunicera på sitt modersmål. Genom att prata och interagera med andra barn över nätet används ett mer utvecklat språk än vad som annars kanske vore möjligt.

 

Ta del av fler nyheter från Stockholms universitet
Vill du läsa mer om aktuell forskning vid Stockholms universitet hittar du våra forskningsnyheter här. Du kan även prenumerera på universitetets nyhetsbrev. Läs tidigare nummer och prenumerera här.