Stockholms universitet och IBM Sverige har framgångsrikt arbetat tillsammans sedan 2012, inom såväl forskningsprojekt, utbildning, studentarbeten och arbetsmarknad. IBM-anställda är populära gästföreläsare hos både Institutionen för data- och systemvetenskap och Företagsekonomiska institutionen, forskare från universitetet har arbetat tillsammans med IBM i flera projekt och ett stort antal studenter har fått möjlighet att skriva uppsatser hos bolaget. Nu ingår de båda parterna en ny överenskommelse som ska säkra samverkan framöver. 

- IBM är ett av Sveriges största IT-bolag med ett kontinuerligt behov av att anställa unga begåvade människor. Ett mål för denna samverkan är att varje år få möjligheten att träffa minst 500 studenter och genom verkliga case visa och diskutera hur man i praktiken tillämpar metoder och teknik i olika branscher. Vi tror att det bidrar till ett nytt perspektiv som kompletterar de akademiska studierna. Vi drar också stor nytta av Stockholms universitets unika kompetens inom en rad forskningsområden, inte minst artificiell intelligens, så ur många olika aspekter är samverkan med Stockholms universitet viktigt för IBM, säger Carl Mikael Dufberg, vice VD, IBM Sverige. 

Överenskommelsen löper inledningsvis över fyra år och intentionen är att säkerställa kontinuerliga projekt inom de fyra fokusområdena utbildning, forskning, arbetsmarknad och nätverkande. De gemensamma projekten initieras och utvärderas av en styrgrupp på ca åtta personer, med representanter från båda organisationerna. 

- Samverkan med organisationer som IBM är viktiga för såväl kvalitet som relevans i våra utbildningar och forskning, säger Mats Danielson, professor i data- och systemvetenskap och rektorsråd för IT- och samverkansfrågor vid Stockholms universitet. Vi får tillgång till senaste teknologi, världsledande AI-teknik och våra studenter får dessutom inblick i arbetslivets villkor och aktuella frågor. Det är en tydlig samverkan som gynnar båda parter. 

Avtalet undertecknades av IBM Sveriges VD Johan Rittner och Stockholms universitets rektor Astrid Söderbergh Widding torsdagen 16 maj 2019 och gäller till 21 december 2022, med ambitionen att förlängas.