Pauline Diurson Runfors, andra personen till höger är initiativtagare. Foto: Per Larsson.
Pauline Diurson Runfors, andra personen till höger är initiativtagare. Foto: Per Larsson.


I höstas funderade Pauline Diurson Runfors, som läser statsvetenskap och nationalekonomi, och hennes mamma Pia Runfors på hur de skulle kunna hjälpa nyanlända flyktingar. Första frågan var hur de skulle komma i kontakt med dessa. 

– Jag visste att Folkuniversitetet har SFI-kurser. Så mamma ringde dit och då hade de precis startat en kortare språkkurs för de som inte har fått asyl än och därför inte kan gå SFI. 

Pia började ta emot en grupp på sitt kontor på en PR-byrå varje vecka efter deras språkkurs. Pauline var med vid dessa träffar och startade sedan en egen grupp för att kunna hjälpa fler. Tillsammans med Folkuniversitetet kom hon fram till att det vore bra att specificera språkcaféet litet, så att yngre som är intresserade av att plugga vidare kommer till universitet – en plats som kan vara relevant för dem när de fått asyl. 

I december startade hon, tillsammans med kursaren David Mattsson, ett språkcafé vid universitetet. Cirka 20 nyanlända kommer till träffarna som är en gång i veckan. Förutom Pauline och David brukar några av deras kursare vara med. 

– En viktig aspekt är att deltagarna ska träffar människor som pratar svenska då språket är en viktig del av integrationen. Den sociala integrationen är minst lika viktig som den språkliga. Och anledningen till att min grupp kommer ut till universitetet är att de flesta av deltagarna är intresserade av att plugga vidare och då får de uppleva universitetsmiljön, säger Pauline.

När vi besöker språkcaféet möts vi av ett bord uppdukat med arabiska maträtter som deltagarna tillagat. Rätter som falafel och hummus möter inga större svårigheter att förklara på svenska. En del av ingredienserna i maten, som rädisa och äggplanta, blir däremot till en bra språkövning. Dessutom ges tillfälle att prata om köande och andra ”svenska” sociala regler.

Basel Al Harire kommer från Syrien och läser svenska för invandrare där han fick höra talas om språkcaféet. Han har varit där fyra fem gånger, och har idag även sina två bröder med.

– Det här är bra sätt att komma i kontakt med svenskar och träna på språk.

Innan Basel flydde från Damaskus hade han läst juridik i tre år och ser fram emot att kunna fortsätta sina studier i Sverige. Han hoppas på att kunna studera vid Stockholms universitet, troligtvis ekonomi.

Mohamed Salah från Egypten säger att man måste lära sig svenska för att kunna få jobb.
– Det är jättebra att studenter vill träffa oss och prata. Vi får veta mer om sådant som traditioner, mat och hobbies samt chans att umgås.

Det mesta har fungerat bra med caféerna, enligt Pauline. Den enda motgången har varit att hitta en permanent lokal att vistas i. Så om någon har en lokal gruppen kan vara i tar Pauline tacksamt emot tips.

Pauline och David strävar efter att fortsätta med språkcaféet varje vecka och utöver det även ordna andra aktiviteter för gruppen. Häromveckan var till exempel några i gruppen till Riksdagen och Historiska muséet på besök.

Vill du veta mer om språkcaféerna finns information på Facebookgruppen "Språkcafé på SU”.