Regeringen har utsett Anna Carlstedt till nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Carlstedt tog sin magisterexamen i litteraturvetenskap här vid SU år 2000 och doktorerade vid Romanska och klassiska institutionen 2005 med världens första avhandling om Nostradamus.

Hon har en gedigen erfarenhet av idéburna organisationer, bland annat som ordförande för IOGT-NTO 2009-2015, ledamot i Cancerfondens styrelse 2013-2015, ledamot av Regeringens Råd för alkohol- och narkotikafrågor 2009-2014 och ordförande för Svenska Röda Korset 2015–2016.

- Anna Carlstedt har unik kunskap och erfarenhet om hur det svenska samhället fungerar i praktiken, inte minst lokalt. Det är en avgörande tillgång i ett framgångsrikt förebyggande arbete mot extremism, sa kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke när utnämningen meddelades strax före jul.

Anna Carlstedt tillträdde sin tjänst 1 januari 2017. Mer information om hennes avhandling finns i pressmeddelandet från 2005: https://www.mynewsdesk.com/se/su/pressreleases/vaerldens-foersta-doktorsavhandling-om-nostradamus-49566