Gunnar von Heijne vid kryomikroskop på SciLifeLab. Foto: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Gunnar von Heijne vid kryomikroskop på SciLifeLab. Foto: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse


Nätverket CryoNet ska koppla samman experter inom kryoelektronmikroskopi vid universitet i Stockholm, Umeå, Århus och Köpenhamn. Nätverket är grundat tack vare ett svensk-danskt samarbete mellan Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Novo Nordisk Fonden. Stiftelserna har var och en avsatt 1 miljon euro, 9,5 miljoner kronor, i anslag under fyra år för CryoNet.

– Genom att förena plattformarna i Sverige och Danmark kommer CryoNet fungera som ett effektivt verktyg för utbyte av kunskap, idéer och forskarutbyten mellan de båda länderna. Vi vill genom samarbetet med Novo Nordisk Fonden och genom nätverket av ledade strukturbiologer, främja forskningssamarbeten över gränser och framstående, excellent forskning, säger Göran Sandberg, verkställande ledamot, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Anslag till plattformar i Sverige och Danmark

Stiftelserna har nyligen beviljat anslag till plattformar för kryoelektronmikroskopi i Sverige respektive Danmark. Genom stödet till CryoNet vill de två stiftelserna nu integrera kryo-plattformarna för att stödja samarbeten och kunskapsutbyten över nationsgränserna. Ett av målen är att verka för att göra kryoelektronmikroskopin till en etablerad teknologi inom nordisk livsvetenskap.

Kryoelektronmikroskopi är en metod som gör det möjligt att i minsta detalj visualisera och studera 3D-strukterer av proteiner i sin naturliga miljö. Proteiner är uppbyggda av långa kedjor av aminosyror, uppträdda som pärlor på ett halsband. Aminosyrornas ordning och egenskaper får varje protein att vecka sig till en unik 3D-struktur som gör det möjligt för proteinet att samspela med andra molekyler och på så vis aktivera deras funktioner.

Nya läkemedel

Genom att fastställa proteinernas struktur kan forskare förstå centrala biologiska frågor relaterade till hälsa och sjukdom mycket bättre, kunskap som kan användas till att ta fram nya läkemedel.

Universiteten som ingår i CryoNet kommer att ha forskarutbyten sinsemellan för att snabbt kunna ta till sig ny kunskap och nya metoder. Nätverket kommer också att erbjuda utbildningar inom kryoelektronmikroskopi, arrangera kurser och seminarier öppna för vetenskapssamhället i och utanför Norden.

Förstärkning av forskningsmiljön i Stockholm

Ett par av de kryomikroskop som ingår i nätverket är det på SciLifeLab i Stockholm.
- Den här satsningen är en fin förstärkning av forskningsmiljön kring kryoelektronmikroskopin på SciLifeLab. Genom nätverket får vi ett tätt samarbete mellan sajterna i Stockholm, Umeå, Köpenhamn och Aarhus, vilket är viktigt inte bara för oss utan för utvecklingen av fältet i hela Norden. Vi planerar redan den första av en serie årliga CryoNet-konferenser, som kommer att gå av stapeln i Köpenhamn den 8-9 oktober i år, säger Gunnar von Heijne, professor vid Stockholms universitet och ansvarig för kryoelektronmikroskopin vid SciLifeLab i Stockholm.

Mer om Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse grundades 1917. Stiftelsens ändamål är att verka landsgagneligt och stödja svensk grundforskning och utbildning inom i huvudsak medicin, teknik och naturvetenskap. Detta görs genom stöd till excellenta enskilda forskare samt genom projektanslag.

Sedan Stiftelsens grundade 1917 har 25 miljarder kronor, varav de senaste åren 1,8 miljarder kronor årligen, beviljats till excellent forskning och utbildning vilket gör Stiftelsen till Sveriges största privata forskningsfinansiär och en av de största i Europa. kaw.wallenberg.org/en

Mer om Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden är en oberoende dansk stiftelse med två huvudsakliga mål: 1) att utgöra en stabil grund för kommersiella och forskningsmässiga aktiviteter som bedrivs av de företag som ingår i Novo-gruppen och 2) att stödja vetenskapliga, humanitära och sociala ändamål. 

Stiftelsens vision är att på ett betydande sätt bidra till forskning och utveckling som främjar människors hälsa och välmående. Sedan 2010 har stiftelsen donerat mer än 15 miljarder danska kronor, framför allt till forskning vid offentliga vetenskapliga institutioner och sjukhus i Danmark och andra Nordiska länder samt för förebyggande och behandling av diabetes.
Läs mer på: www.novonordiskfonden.dk

Läs mer om den svenska nationella Cryo-EM faciliteten.