Forskningssamarbetet i Yangtzeflodens deltaområde i Kina har pågått sedan 2011.
Forskningssamarbetet i Yangtzeflodens deltaområde i Kina har pågått sedan 2011.

Yangtzeflodens deltaregion i Kina är ett område som är lika stort som halva Sverige och här har ett svenskt-kinesiskt forskningssamarbete om miljögifter pågått sedan 2011, först finansierat av Sida och sedan 2014 av Vetenskapsrådet. Nu samlas kunskap, erfarenheter och forskning inom projektet i en bok, Chemical Pollution Challenges in the Yangtze River Delta, som presenteras vid ett event som arrangeras på basis av forskningssamarbetet av det svenska konsulatet i Shanghai den 24 maj. Boken kommer att överlämnas till Sveriges ambassadör, Anna Lindstedt, vid eventet.

– Yangtzeflodens deltaområde har gigantiska miljöutmaningar. Väldigt mycket av den kemiska industrin i Kina ligger här med tillverkning inom alla sektorer för samhället. Läckage av kemikalier till miljön blir ett stort problem. En lång rad kemikalier förekommer i allt från dricksvatten till modersmjölk, med risk för människors och djurs hälsa, säger Åke Bergman, professor emeritus vid Stockholms universitet, och chef för Svenskt centrum för toxikologiska vetenskaper, Swetox, i Södertälje, ett konsortium av 11 svenska universitet. 

Åke Bergman, som länge har forskat om hormonstörande ämnen och är en av världens ledande forskare inom miljökemi, kommer att tala utifrån rubriken ”Hur kan vi uppnå en giftfri miljö?” när boken lanseras i Shanghai. Han är den som leder projektet i Kina och till mötet väntas beslutsfattare inom den regionala politiken och näringslivet. Enbart Shanghai har mer än 24 miljoner invånare, regionen över 90 miljoner människor.

– Den här boken är en sammanfattning av projektet, av det som har gjorts hittills. Boken beskriver också miljösituationen i deltaområdet för att sprida kunskaper om kemikalier, hälsa och miljö, säger Åke Bergman.                   

Arbetet i Yangtzeflodens deltaregion är ett samarbetsprojekt mellan forskare från Stockholms universitet, Naturhistoriska riksmuseet och Tongji-universitet i Shanghai. Syftet med projektet, som kallas Swedish-Chinese chemical pollution stress and risks research program in the Yangtze river delta region (Chemstrres) är att skapa underlag för beslut som ska ge bättre hälsa och miljö i området.